ปวด บั้นเอว

เช็คด่วน!!!… ปวด บั้นเอว ภัยเสี่ยงที่อันตราย

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันควรคำนึงถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น วิธีการดำเนินชีวิตที่สามารถบ่งบอกลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตในอดีต รวมถึงการประกอบอาชีพ ที่อาจเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดการเจ็บป่วยดังกล่าว อาการ “ ปวด บั้นเอว ” จึงเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่พบได้ทุกช่วงวัย เมื่อใช้ร่างกายทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบกระดูก แสดงอาการออกมาในรูปแบบการปวด บวม แดง ร้อน หรือในรูปแบบอื่นๆ การยกของหนัก ยกของในท่าที่ผิด การนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน […]

อาหารสำหรับคนเป็นโรคไต

ตามไปดู!! อาหารสําหรับคนเป็นโรคไต ทานอาหารอะไรได้บ้างนะ

การทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ นำไปสู่สภาวะร่างกายเสียสมดุล ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปีจากพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการทานรสเค็ม มากเกินไปเป็นระยะเวลานาน ไตเริ่มมีประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง ส่งผลให้ของเหลวภายในร่างกายจำพวก น้ำ เกลือแร่เสียสมดุล เกิดการคั่งของของเสีย การหลั่งฮอร์โมนผิดปกติ ประสิทธิภาพการทำงานของไตลดลงทำให้ระบบการทำงานภายในร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จนนำไปสู่ “โรคไต” ในที่สุด เมื่อเกิดสภาวะไตมีประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง เกิดความผิดปกติต่อระบบภายในร่างกายสูญเสียเกลือแร่  สารอาหารที่จำเป็นจนเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร พฤติกรรมการทาน อาหารสำหรับคนเป็นโรคไต […]

กระดูกพรุน กินอะไร

กระดูกพรุน กินอะไร สุดยอดแหล่งอาหารป้องกัน ‘‘โรคกระดูกพรุน ’’

อายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในร่างกายที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา “กระดูกพรุน” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในวัยสูงอายุ ที่จัดได้ว่าเป็น “ภัยเงียบ” ที่อันตรายต่อการดำเนินชีวิต เพราะส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุหกล้ม ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของมวลกระดูกลดน้อยลง เหตุนี้ทำให้กระดูกเสื่อม ผิดรูปร่าง เปราะบางและแตกหักได้ง่ายกว่าบุคคลปกติ เพียงแค่การลุก นั่ง เดิน หรือยืนทันที ก็อาจเสี่ยงต่อกระดูกหัก การดำเนินชีวิตจึงเปลี่ยนแปลงไป นำไปสู่การพึ่งพาบุคคลในครอบครัว […]