พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง แต่ด้วยในปัจจุบันหลายปัจจัยเป็นสาเหตุให้ใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ปัญหาสุขภาพจึงตามมา โดยเฉพาะอาการ “ ปวดเข่า ” ปวดบริเวณข้อต่อเชื่อมระหว่างกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขา บริเวณนี้เป็นจุดสำคัญที่รองรับน้ำหนักตัว อาการพบในทุกวัย แต่จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุ ผู้มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ผู้เคลื่อนไหวร่างกาย ลงน้ำหนักผิดจังหวะ ความรุนแรงของอาการปวด ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของผู้ป่วย บริเวณที่ปวด และสาเหตุการปวด เป็นต้น

ในทางการแพทย์มีแนวทางการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการใช้ยา  หากมีความรุนแรงของอาการปวดแพทย์เปลี่ยนเป็นการฉีดยา และการผ่าตัด เพื่อการออกฤทธิ์และบรรเทาอาการปวดอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าอาการปวดไม่รุนแรงสามารถทุเลาลงได้ด้วยการกายภาพบำบัด ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยทุเลาการปวด ลดผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น “โยคะ แก้ปวดเข่า” จึงเป็นที่นิยมในคนหมู่มาก โดยมีท่าในการบำบัดดังนี้

ท่าโยคะ แก้ปวดเข่า

1. ท่ายืนก้มตัว : ปลายเท้าแยกออกห่างระดับหัวไหล่ ย่อเข่าเล็กน้อยแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้า ให้หน้าท้องแนวชิดกับต้นขา มือทั้งสองข้างแตะพื้นหรือกอดขา หายใจเข้า – ออก นับ 1 ทำถึง 15 หายใจ และเปลี่ยนท่า

2. ท่านั่งก้มตัว : นั่งหลังตรง ฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบกันจากนั้นโน้มตัวพร้อมแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้า พยายามให้ศีรษะแนบชิดพื้นมากที่สุด ทำ 10 วินาที แล้วทำซ้ำ 5 – 10 ครั้ง

3. ท่าบิดเอว : ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง เริ่มจากนอนหงาย ยกขาทั้งสองข้างดึงเข้าชิดหน้าอก แขนทั้งสองข้างกอดเข่า แล้วบิดหัวเข่าไปทางซ้าย ( อยู่ในลักษณะต้นขาซ้ายแนบพื้น ขาขวาอยู่บนขาซ้าย ) จากนั้นกางแขนทั้งสองข้างออก หันหน้าไปทางขวา หายใจเข้า – ออก นับ 1 ทำถึง 5 ลมหายใจ จากนั้นเปลี่ยนข้าง ทำตามเดิม

4. ท่านกพิราบ : เริ่มจากท่าสุนัขก้ม ก้าวเท้าซ้ายมาหามือซ้าย เท้าอยู่อยู่ในตำแหน่งเดิม จากนั้นกดตัวลง ขาซ้ายพับแนบชิดกับพื้น ขาขวาเหยียดออดกทางด้านหลัง ลำตัวตั้งตรง แขนทั้งสองข้างวางลงกับพื้น หายใจเข้า – ออก นับ 1 ทำถึง 15 ลมหายใจ

5. ท่ากอดเข่า : นอนหงาย ยกขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมดึงเข้าแนบชิดลำตัว ให้หัวเข่าอยู่ในระดับอก แขนทั้งสองข้างกอดเข่าไว้ ทำ 10 วินาที แล้วทำซ้ำ 5 – 10 ครั้ง

หากมีพฤติกรรมการดำเนินที่ไม่มีออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวร่างกายน้อยในแต่ละวัน แต่มีปัญหาปวดเข่า “โยคะ ลดปวดเข่า” นี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางการดูแลรักษาอาการปวดเข่า โดยไม่ต้องพึ่งยา และไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายใดๆ