อาการปวดเมื่อย เมื่อยล้าตามร่างกาย เป็นเหตุจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับหน้าที่การงานจนละเลยการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ส่งให้ร่างกายเสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด แสดงความผิดปกติภายในออกมาในรูปแบบการปวด บวม แดง ร้อน หรืออาการอื่น เช่น ผื่นคัน กลุ่มเสี่ยง คือ หนุ่ม-สาวชาวออฟฟิต เลี่ยงไม่พ้น “ออฟฟิตซินโดรม” อาการปวดกล้ามเนื้อที่พบเจอได้ทุกวัย

ออฟฟิตซินโดรม คือ อาการปวดกล้ามเนื้อ จากการเคลื่อนไหวร่างกายผิดท่า มีอิริยาบถใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นเป็นเวลานานติดต่อกัน อาการแรกเริ่มมักปวดเฉพาะที่ บริเวณ คอ บ่า ไหล่ ปวดเป็นบริเวณกว้าง ไม่สามารถหาตำแหน่งที่ชัดเจนได้ ร่วมกับมีอาการ ชา เย็น ซีด บริเวณที่ปวด หากปวดบริเวณคอ มักมีอาการหูอื้อ ตาพร่ามัว ร่วมด้วย ระดับความรุนแรงของอาการปวดขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีพยาธิสภาพ สภาพร่างกาย และอายุ โดยส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงสามารถรักษา บรรเทาอาการดังกล่าวได้ด้วยการกายภาพบำบัด คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สร้างเสริมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระตุ้นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ โดยมีท่าบริหารสำหรับหนุ่ม – สาวชาวออฟฟิต ดังนี้

Rear view of young businesswoman sitting at desk stretching. Copy space

บริหารต้นคอ

1.นั่งหลังตรง หน้ามองตรง จากนั้นก้ม – เงยศีรษะ และกลับมามองตรงอีกครั้ง

2. นั่งหลังตรง เอียงศีรษะไปด้านข้างในระดับที่หูแนบชิดไหล่ ให้ทำสลับซ้าย – ขวา

3. นั่งหลังตรง หน้ามองตรง หันศีรษะไปทางด้านซ้ายสลับมามาทางด้านขวาช้าๆ

บริหารกล้ามเนื้อคอด้านหน้า – ด้านหลัง

1. หน้ามองตรง ใช้มือข้างที่ถนัดดันหน้าผาก ศีรษะเกร็งต้าน

2. ใช้มือข้างที่ถนัดดันศีรษะบริเวณท้ายทอย มาด้านหน้า ศีรษะเกร็งต้าน

การยืดกล้ามเนื้อต้นคอ – บ่า

1. นั่งตัวตรง ใช้แขนข้างขวา อ้อมศีรษะ ต้นแขนชิดใบหู พร้อมเอียงศีรษะไปทางด้านตรงข้าง กดแขนลงเล็กน้อยจนรู้สึกตึงบริเวณต้นคอ ทำค้างไว้ 5 – 10 วินาที ทำสลับซ้าย-ขวา 5 – 10 ครั้ง

2. นั่งตัวตรง มือประสานบริเวณท้ายทอย พร้อมก้มศีรษะลง ให้คางชิดอก ออกแรงกดเล็กน้อยทำค้างไว้ 10 วินาที แล้วค่อยๆผ่อนแรง ทำวนไป 5-10 รอบ

การยืดกล้ามเนื้อสะบัก

1. แขนข้างขวาแตะสะบักข้างซ้าย แขนข้างซ้ายจับบริเวณข้อศอกดึงแนบชิดใบหูข้างขวา จนรู้สึกตึงบริเวณท้องแขน ค้างไว้ 10 วินาที ทำสลับซ้าย – ขวา วันละ 10 – 15 ครั้ง

ออฟฟิตซินโดรม อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณที่ใช้อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ แสดงออกมาในรูปแบบปวด บวม หากเป็นในระยะแรกทำการรักษาด้วยยา แต่ถ้าอาการปวดไม่รุนแรงมากนักให้ทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตัวเอง ช่วยบรรเทาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และข้อต่อ ส่งผลให้อาการปวดลดลง