ปวด บั้นเอว

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันควรคำนึงถึงอายุที่เพิ่มมากขึ้น วิธีการดำเนินชีวิตที่สามารถบ่งบอกลักษณะพฤติกรรมการใช้ชีวิตในอดีต รวมถึงการประกอบอาชีพ ที่อาจเป็นสาเหตุสำคัญก่อให้เกิดการเจ็บป่วยดังกล่าว อาการ “ ปวด บั้นเอว ” จึงเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่พบได้ทุกช่วงวัย

เมื่อใช้ร่างกายทำงานหนักเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบกระดูก แสดงอาการออกมาในรูปแบบการปวด บวม แดง ร้อน หรือในรูปแบบอื่นๆ

การยกของหนัก ยกของในท่าที่ผิด การนั่งทำงานเป็นระยะเวลานาน หรือเกิดภาวะออฟฟิตซินโดรม การออกกำลังกายหักโหม และการเกิดอุบัติเหตุ ล้วนเป็นสาเหตุของการ “ปวดบั้นเอว”

บริเวณปวดดังกล่าวอาจมีความสัมพันธ์กับพยาธิสภาพที่เกิดที่ไต การสังเกตลักษณะการปวดสามารถบ่งบอกภัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้

อาการปวดบั้นเอว แบ่งออกเป็น 3 สาเหตุหลัก

3 อาการปวดบั้นเอว

1. อาการปวดเกิดจากไตมีพยาธิสภาพ เนื้อไตอักเสบ เนื้อเยื่อไตขาดเลือด

  • กรวยไตอักเสบ : มีอาการปวดตุบๆบริเวณบั้นเอว ในระดับกลาง ระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนร่วมด้วย เช่น มีไข้ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะแสบขัด กลุ่มเสี่ยงพบในผู้ป่วยเบาหวาน หากมีอาการปวดมากขึ้นให้เลี่ยงกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
  • ฝีที่ไต : เกิดจากการรักษากรวยไตอักเสบไม่สมบูรณ์ ไตบวมน้ำ มีอาการคล้ายกรวยไจอักเสบ แต่มีไข้ขึ้นสูง
  • ไตขาดเลือด : เกิดจากไตขาดเลือดไปเลี้ยงหรือเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เกิดเนื้อตาย และแสดงอาการปวดเอวออกมา

2. อาการปวดเกิดจากการอุดตันของระบบปัสสาวะ

  • นิ่วในไต : ปวดบีบเกร็ง กดเจ็บบริเวณเอว หากมีอาการรุนแรงอาจลามไปหัวหน่าว ร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียนและปัสสาวะปนเลือด
  • ทางเดินปัสสาวะตีบ : เกิดจากนิ่วอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการปวดเอว
  • กระเพาะปัสสาวะบริเวรคออุดกั้น : เกิดจากกระเพาะปัสสาวะเก็บน้ำไว้ปริมาณมากเกิน ทำให้มีอาการปวดเอว ร่วมกับ ปวดกระเพาะปัสสาวะ และเจ็บปอด

3. อาการปวดเกิดจากกล้ามเนื้อ กระดูก และเส้นประสาทได้รับการบาดเจ็บจนเกิดการอักเสบ

  • กล้ามเนื้อและกระดูกได้รับการบาดเจ็บ : การยกของหนักเป็นระยะเวลานาน การประกอบอาชีพที่ต้องใช้กำลังกล้ามเนื้อมากๆ การประสบอุบัติเหตุ กระทบกระเทือนกระดูกซี่โครงคู่ที่ 11 12 ทำให้ปวดบีบเกร็ง กดเจ็บบริเวณเอว ร้าวไปหัวหน่าว

อาการปวดบั้นเอว ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ใช้ร่างกายทำงานอย่างหักโหม และเกิดพยาธิสภาพที่ไต แสดงอาการออกมาในรูปแบบ ปวดบั้นเอว เพียงแค่สังเกตอาการปวดเบื้องต้นอาจทำให้ทราบสาเหตุอาการปวดที่แท้จริง  หากมีอาการรุนแรงมากขึ้นควรพบแพทย์ทันที